HOẠT ĐỘNG 3 “TẠI CHỖ” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG OSS

công ty đã hoạt động ổn định, hàng hóa xuất khẩu kịp thời theo tiến độ, không đứt gãy những đơn hàng nội địa đặc biệt những đơn hàng của khách hàng sản xuất phục vụ cho ngành y tế miền Nam

Từ 12/7/2021, nhận được chỉ thị 16 áp dụng tại Đức Hòa – Long An, sau đó tới 15/7/2021 chỉ thị 16 của TP HCM về việc tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19: đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi an toàn, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất trên diện rộng, các doanh nghiệp bố trí phương án vừa cách ly, vừa sản xuất tại doanh nghiệp.

Tại thời điểm này, với áp lực trả hàng các đơn hàng nội địa và các hợp đồng hàng xuất khẩu đã nhận tới tháng 10 mỗi tháng lên tới 1000 tấn hàng hóa, công ty đã lựa chọn hưởng ứng theo quy định của Chính phủ : không thể đứt gẫy chuỗi cung ứng, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Công ty đã ngay lập tức chuẩn bị phương án làm việc “3 tại chỗ” gồm : sản xuất tại chỗ – ăn tại chỗ – nghỉ ngơi tại chỗ, tại Nhà máy sản xuất ống thép không gỉ Đức Hòa và 2 Chi nhánh tại TP HCM. Từ ngày 13/7/2021 các địa điểm của công ty đã kích hoạt ngay các phương án 3 tại chỗ cho 1 nửa số CB NV công ty: xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ – nhân viên làm việc ăn ở tại công ty yêu cần phải đảm bảo 100% âm tính với virus, các phương tiện phục vụ ăn – nghỉ cho CB-NV cũng được trang bị đầy đủ, các phương án phòng chống dịch tại các bộ phận cũng được triển khai.

xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ - nhân viên làm việc ăn ở tại công ty yêu cần phải đảm bảo 100% âm tính với virus

Với phương châm: An toàn phòng chống dịch là trên hết sau đó là việc đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ để không làm chậm tiến độ của các đơn đặt hàng xuất khẩu, cũng như cung cấp cho thị trường nội địa. Công ty định kỳ tổ chức xét nghiệm tầm soát virus cho CB – NV làm việc tại chỗ, kiên trì thực hiện nguyên tắc 5K.

HOẠT ĐỘNG 3 “TẠI CHỖ” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG OSS

thực hiện nguyên tắc 5K 

thực hiện nguyên tắc 5K 

thực hiện nguyên tắc 5K 

Tới nay, công ty đã hoạt động ổn định, hàng hóa xuất khẩu kịp thời theo tiến độ, không đứt gãy những đơn hàng nội địa đặc biệt những đơn hàng của khách hàng sản xuất phục vụ cho ngành y tế miền Nam. Đây là thành quả của sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty không để công ty dừng hoạt động, cố gắng tạo công ăn việc làm cho người lao động trong công ty trong thời điểm kinh tế khó khăn, cũng là sự đồng lòng cố gắng của toàn bộ CB-NV công ty, đặc biệt là đội ngũ làm việc 3 tại chỗ và đội ngũ làm việc online tại nhà.

công ty đã hoạt động ổn định, hàng hóa xuất khẩu kịp thời theo tiến độ, không đứt gãy những đơn hàng nội địa đặc biệt những đơn hàng của khách hàng sản xuất phục vụ cho ngành y tế miền Nam

Xuất nhập hàng tại Công ty Đại Dương

Xuất nhập hàng tại Công ty Đại Dương

Xuất nhập hàng tại Công ty Đại Dương

Xuất nhập hàng tại Công ty Đại Dương

Ngoài ra, được sự quan tâm Ban quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, công ty đã nhận được thông báo tiêm vacxin từ 1/8 đến 18/8/2021 cho tất cả CB – NV của công ty. Đây chính là nguồn động viên, động lực của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp để an tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa sản xuất phát triển kinh tế, vừa an toàn phòng chống dịch.

Ban biên tập: Inox Đại Dương

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ được bảo mật. Dấu * là trường bắc buộc