Cây Láp (thanh tròn đặc)

Với việc đầu tư thêm dây chuyền sản xuất Láp lớn, hiện nay sản phẩm Láp 201 & 304 của Inox Đại Dương đã có các size lớn lên tới 200mm