THANH V ĐÚC

  • THANH V ĐÚC

Thông tin sản phẩm

 

THANH V ĐÚC

CHẤT LIỆU

BỀ MẶT

KÍCH CỠ (MM)

DÀY (MM)

304

NO1, 2B, 2B SÁNG, BA, HL

25 X 25

30 X 30

40 X 40

50 X 50

60 X 60

65 X 65

70 X 70

75 X 75

80 X 80

100 X 100

3.0, 4.0, 5.0

3.0, 4.0, 5.0

3.0, 4.0, 5.0

3.0, 4.0, 5.0, 6.0

4.0, 5.0, 6.0

5.0, 6.0, 7.0

5.0, 6.0, 7.0

6.0, 7.0, 8.0

6.0, 7.0, 8.0, 9.0

7.0, 8.0, 9.0, 10.0

8.0, 9.0, 10.0, 12.0

 


Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589