Thông báo hoạt động sản xuất những ngày Tết năm 2015

Tổng giám đốc đánh giá rất cao sự cố gắng của Nhà máy sản xuất. Đặc biệt trân trọng và biểu dương những Cán bộ công nhân viên đã đăng ký sản xuất trong dịp Tết năm này.

Nhằm đảo bảo kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2015 và nhu cầu về thu nhập cho Cán bộ Công nhân viên. Tổng giám đốc Công ty Inox Đại Dương thông báo lịch làm việc trong những ngày tết nguyên đán năm 2015.

 

 

Thời gian từ ngày 15/02/2015 đến ngày 23/02/2015, trong đó ngày 19/02/2015 (Mùng 01 Tết) nghỉ đón tết.
 

nhà máy công ty inox đại dương sản xuất những ngày tết
 

Tổng giám đốc Trân trọng và Biểu dương CB CNV đăng ký làm Tết 2015 - Tại hội nghị liên hoan cuối năm


Tổng giám đốc đánh giá rất cao sự cố gắng của Nhà máy sản xuất. Đặc biệt trân trọng và biểu dương những Cán bộ công nhân viên đã đăng ký sản xuất trong dịp Tết năm này.

 
 

Nguồn: Công ty Inox l Mua bán Inox Đại Dương

 Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589