Bản tin Tài chính Kinh doanh Sáng 7h00' VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam

- Bản tin ghi lại cuộc trao đổi và Phỏng vấn TGĐ Phạm Quang Minh - Tại Inox Đại Dương (CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG O S S)
- Bản tin, chú trọng vào việc doanh nghiệp CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC VỤ KIỆN TRONG XUẤT KHẨU.

- Bản tin ghi lại cuộc trao đổi và Phỏng vấn TGĐ Phạm Quang Minh - Tại Inox Đại Dương (CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG O S S)

Nguồn: VTV1Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589