Cam kết chất lượng sản phẩm Inox 304 của Đại Dương OSS

Đây là một cam kết cao nhất của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty Đại Dương OSS với tất cả khách hàng và người tiêu dùng trong nước. Vì chúng tôi hiểu rằng “Sứ mệnh”của chúng tôi là “Mang lại giá trị cao nhất và chất lượng cao nhất” tới khách hàng và người tiêu dùng.

Với mong muốn đem lại cho khách hàng và người tiêu dùng sản phẩm inox 304 của Đại Dương OSS với “Chất lượng” cao nhất. Kể từ ngày 18/04/2016 Công ty Cổ phần Quốc Tế Đại Dương OSS sẽ tiến hành in chìm logo “Dai Duong® – 304 Stainless Steel” trên sản phẩm thép “Inox 304 của Công ty.
 


Đây là một cam kết cao nhất của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty Đại Dương OSS với tất cả khách hàng và người tiêu dùng trong nước. Vì chúng tôi hiểu rằng “Sứ mệnh”của chúng tôi là “Mang lại giá trị cao nhất và chất lượng cao nhất” tới khách hàng và người tiêu dùng.
 


Chúng tôi “Cam kết” với khách hàng về chất liệu sản phẩm đúng chuẩn “Chất liệu 304”, không có sự lẫn lộn chất liệu giữa 304 với 201 hay 400 v.v, và cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trên dây chuyền sản xuất theo đúng “Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008”.

 


 

Ngoài ra,chúng tôi muốn "Khẳng định" với khách hàng và người tiêu dùng sự “Uy tín” của chúng tôi được thể hiện qua sản phẩm 304 có in logo chìm này và sự “Khác biệt” sản phẩm 304 của chúng tôi với những sản phẩm 304 của các nhà sản xuất khác.Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589