Công tác bảo quản Inox và Quản chế tại Kho

Để nâng cao chất lượng phục vụ, vì sự hài lòng của khách hàng, vì trách nhiệm của người phục vụ, và uy tín của Inox Đại Dương đối với quý khách hàng.

Công tác khắc phục và phòng ngừa móp do gỗ kê tại kho

Kho Inox đại dương dùng vải mềm kết hợp với gỗ để kê inox

Kho Inox đại dương dùng vải mềm kết hợp với gỗ để kê inox

làm kệ kê inox tỷ mỹ từ người công nhân

Công tác tỷ mỹ và thiện chí của từng công nhân

công tác nhận dạng quản chế inox tồn kho

Công tác nhận dạng quản chế tồn kho Inox Đại Dương - Sắp xếp theo thứ tự hàng nhập trước và hàng nhập sau

Và tất cả là vì chất lượng phục vụ, vì sự hài lòng của khách hàng, vì trách nhiệm của người phục vụ, và uy tín của công ty đối với quý khách hàng.

Công tác bảo quản Inox và Quản chế tại Kho

 Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589