Thông báo thành lập chi nhánh

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG O S S
Địa chỉ: Lô số 10, đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo Mở rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG O S S  

Địa chỉ: Lô số 10, đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo Mở rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 08. 37547557

Fax: 08.37547556

Email:
info@inoxdaiduong.com

website:
www.inoxdaiduong.com

Người đứng đầu chi nhánh: MAI QUANG HUYEmail

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589