Thông báo hoạt động sản xuất những ngày Tết năm 2015

Tổng giám đốc Inox Đại Dương Thông báo hoạt động sản xuất những ngày Tết năm 2015

Tổng giám đốc đánh giá rất cao sự cố gắng của Nhà máy sản xuất. Đặc biệt trân trọng và biểu dương những Cán bộ công nhân viên đã đăng ký sản xuất trong dịp Tết năm này.

Nhằm đảo bảo kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2015 và nhu cầu về thu nhập cho Cán bộ Công nhân viên. Tổng giám đốc Công ty Inox Đại Dương thông báo lịch làm việc của nhà máy sản xuất trong những ngày tết nguyên đán năm 2015.

Thời gian từ ngày 15/02/2015 đến ngày 23/02/2015, trong đó ngày 19/02/2015 (Mùng 01 Tết) nghỉ đón tết.

Tổng giám đốc đánh giá rất cao sự cố gắng của Nhà máy sản xuất. Đặc biệt trân trọng và biểu dương những Cán bộ công nhân viên đã đăng ký sản xuất trong dịp Tết năm này.

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ được bảo mật. Dấu * là trường bắc buộc