Chuong Trinh Kham Suc Khoe Dinh Ky Nam 2017

Chương Trình Khám Sức Khỏe Định Kỳ Năm 2017

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh; Ngày 24/07/2017, Công ty CP Cổ phần Quốc tế Đại Dương O S S đã tổ chức buổi khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên đang công tác tại công ty.
Xem tiếp

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589