Giai Bong Da INOX DAI DUONG 2013

Giải Bóng Đá INOX ĐẠI DƯƠNG 2013

Được sự chấp thuận của Ban TGĐ công ty, nay Ban chấp hành công đoàn Cơ Sở công ty Cổ Phần Quốc tế Đại Dương OSS tổ chức giải Bóng Đá INOX ĐẠI DƯƠNG năm 2013 diễn ra từ ngày 19.12.2013 – 12.01.2014 bao gồm các nội dung sau:
Xem tiếp

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589