CSC va NSSM xay dung nha may lien doanh san xuat CRC tai Viet Nam (16/10/2013)

CSC và NSSM xây dựng nhà máy liên doanh sản xuất CRC tại Việt Nam (16/10/2013)

Hai nhà máy China Steel Corp (CSC) và Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSMC) của Đài Loan đã xem xét việc đầu tư nhà máy cán nguội tại Việt Nam, China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Co (CSVC), như là một cách để đẩy mạnh sự cạnh tranh cũng như sự hiện diện của họ tại khu vực Đông Nam Á, nơi đang có tốc độ phát triển nhanh.
Xem tiếp

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589