Nganh thep: “Song con” giam chi phi tai chinh va ton kho. (25/07/2013)

Ngành thép: “Sống còn” giảm chi phí tài chính và tồn kho. (25/07/2013)

Với dự báo xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tiếp tục sụt giảm do nhu cầu thép vẫn ở mức thấp trong khi cạnh tranh lại cực kỳ gay gắt trên thị trường thép nội địa, giảm chi phí tài chính và giảm tồn kho sẽ vẫn là các giải pháp “sống còn” để doanh nghiệp có thể duy trì sản xuất trong những tháng còn lại của năm.
Xem tiếp

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589