Thông tin tuyển dụng

# Chức danh Ngày hết hạn
1 Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh nữ Đang tuyển dụng
2 Kế Toán Tổng Hợp Đang tuyển dụng
3 Công Nhân Nam/Nữ Đứng Máy + Đóng gói Đang tuyển dụng
4 Phó phòng nhân sự Đã hết hạn
5 Phó phòng Kỹ thuật - Bảo trì Đã hết hạn
6 Nhân viên bảo trì Đã hết hạn
7 Phó Phòng Quản lý Chất Lượng Đã hết hạn
8 Nhân viên Kế toán Thuế Đã hết hạn
9 Phó TGĐ Kinh doanh Đã hết hạn
10 Nhân Viên Kế hoạch Sản xuất Đã hết hạn
11 Kế Toán Thanh Toán – Công Nợ Đã hết hạn
12 Kế Toán Kho Đã hết hạn

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589