Video buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Đại Dương

Video buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Đại Dương

Một ngày đặc biệt đối với Đại Dương, ngày kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Đại Đương 06/09/2001 – 06/09/2021. Ghi dấu chặn đường 20 năm hình thành và phát triển, trong tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid 19, công ty đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm online. Tuy buổi lễ diễn ra theo một cách đặc biệt, nhưng đầy đủ, không thiếu phần ấm cúng và trang trọng cho toàn thể CB-CNV công ty.

Mời xem video

Ban biên tập: Đại Dương

2 bình luận trong “Video buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Đại Dương

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ được bảo mật. Dấu * là trường bắc buộc