Cam kết chất lượng sản phẩm Inox 304 Inox Đại Dương sản xuất

Hình ảnh quá trình sản xuất ống inox vuông / hộp

Đây là một cam kết cao nhất của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty Inox Đại Dương với tất cả khách hàng và người tiêu dùng trong nước. Vì chúng tôi hiểu rằng “Sứ mệnh”của chúng tôi là “Mang lại giá trị cao nhất và chất lượng cao nhất” tới khách hàng và người tiêu dùng.

Với mong muốn đem lại cho khách hàng và người tiêu dùng sản phẩm inox 304 của Inox Đại Dương với “Chất lượng” cao nhất. Kể từ ngày 18/04/2016 Công ty Cổ phần Quốc Tế Đại Dương O S S sẽ tiến hành in chìm logo “Dai Duong® – 304 Stainless Steel” trên sản phẩm thép “ống inox 304 của Inox Đại Dương.

Đây là một cam kết cao nhất của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Quốc Tế Đại Dương O S S với tất cả khách hàng và người tiêu dùng trong nước. Vì chúng tôi hiểu rằng “Sứ mệnh”của chúng tôi là “Mang lại giá trị cao nhất và chất lượng cao nhất” tới khách hàng và người tiêu dùng.

Dai Duong® – 304 Stainless Steel
Dai Duong® – 304 Stainless Steel

Chúng tôi “Cam kết” với khách hàng về chất liệu sản phẩm đúng chuẩn “Chất liệu inox 304”, không có sự lẫn lộn chất liệu giữa inox 304 với inox 201 hay inox 400 v.v, và cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trên dây chuyền sản xuất theo đúng “Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015”.

Mời xem thêm:

Ngoài ra, chúng tôi muốn “Khẳng định” với khách hàng và người tiêu dùng sự “Uy tín” của chúng tôi được thể hiện qua sản phẩm 304 có in logo chìm này và sự “Khác biệt” sản phẩm inox 304 của chúng tôi với những sản phẩm 304 của các nhà sản xuất khác.

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ được bảo mật. Dấu * là trường bắc buộc