Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương: CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP THƯƠNG HIỆU INOX ĐẠI DƯƠNG 2001 – 2020

Ngày 11/7/2020, Khai mạc hội thao Chào mừng 20 năm thành lập thương hiệu Inox Đại Dương 2001 – 2020 tại sân thể thao Nhị Xuân – Cụm Công nghiệp Nhị Xuân Hóc Môn TP HCM.

Buổi khai mạc diễn ra 1 số nội dung thi đấu: Bóng đá nam, bóng chuyền nam, nhảy bao bố ghép đôi.

Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

 

Kết quả của buổi thi đầu tiên như sau:

Môn bóng đá nam

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Kết quả bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Môn bóng chuyền nam

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

Kết quả bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

Nhảy bao bố đôi nam nữ

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

Kết quả nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

Lịch thi đấu các môn tiếp tục trong thời gian từ 18/7/2020 đến 15/8/2020, Ban tổ chức sẽ cập nhật tiếp theo sau khi có kết quả các môn thi đấu.

Hình ảnh khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Khai mạc hội thao truyền thống Inox Đại Dương 2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

 

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

Bóng đá hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

bóng chuyền hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

nhảy bao bố nam nữ hội thao inox đại dương 11/07/2020

Ban biên tập: Inox Đại Dương

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ được bảo mật. Dấu * là trường bắc buộc