Thông báo Du lịch 2015: NGÀY HỘI GIA ĐÌNH INOX ĐẠI DƯƠNG

Thông báo Du lịch 2015: NGÀY HỘI GIA ĐÌNH INOX ĐẠI DƯƠNG

Thực hiện theo Quy chế Khen thưởng – Phúc lợi của Công ty đã được phê duyệt, và nhằm tạo dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe tinh thần của người lao động. Ban lãnh đạo và Công đoàn Inox Đại Dương thông báo tổ chức chuyến du lịch thường niên cho toàn bộ CBCNV tại Tp. Vũng Tàu.

Thời gian: Từ ngày 13/06/2015 đến ngày 14/06/2015 (02 ngày 01 đêm).

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ được bảo mật. Dấu * là trường bắc buộc